ሰላማዊ ሰልፊ ኒደራድ - ፍራንክፎር&#47
نشر من قبل omaal في 05:48 صباحا - 11 05 1433 هـ (02 04 2012 م)

ጋዜጣዊ መግለጺ

ER Christians FRANKFOUR.jpg

ሰላማዊ ሰልፊ ኒደራድ - ፍራንክፎርት 2012


تفاصيل الخبر

ጋዜጣዊ መግለጺ

ሰላማዊ ሰልፊ ኒደራድ - ፍራንክፎርት 2012

ንቀዳም ዕለት 24 መጋቢት 2012 ካብ ሰዓት 12 ክሳብ ስዓት 15 (3 ድሕሪ ቀትሪ) ዝተመደበ፡ ኢድ ኣእታውነት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራ ዘወግዝ ሰላማዊ ሰልፊ ብጽቡቕ ተኻይዱ።

ER Christians FRANKFOUR.jpg

ካብ መዓርፎ ባቡር ምድሪ ኒደራድ-ፍራንክፎርት ተበጊሱ ክሳዕ‘ቲ ኣኼባ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተጋቢኦምሉ ዝነበሩ ቦታ ተኻየደ። እዚ ንርእሰ-ንጻነት ሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራ ብምጭራሕ ዝተሰላሰለ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንለውጢ ኣብ ጀርመን ዝተጸውዐ፡ ኵሎም ኣብ ሃገር ጀርመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ማሕበራት መንእሰያትን ደቀንስትዮን ከምኡ‘ውን ኤርትራውያን በርጌሳውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝተሳተፍዎ ይኹን‘ምበር ካብ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ማለት ካብ ጣልያን ስዊጸርላንድ ሆላንድ ውዘተ…. እውን ዘማዕረግዎ ብምንባሩ ክብ ዝበለ ተቀባልነት ዝነበሮ እዩ ኪበሃል ይከኣል። 

ቀንዲ ሸቶ‘ቲ ሰላማዊ ሰልፊ‘ቲ፡ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ካብ 2001 ብዙሓት ንለውጢ ዝጠለቡ ፖለቲከኛታትን፡ ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ዓበይቲ ዓድን ከምኡ‘ውን ኣባላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብሰንኪ እምነቶም፡ ብዘሳቒ ኣተሓሕዛ ህይወት፡ ክሳብ‘ዛ ሰዓት እዚኣ ብዘይ ፍርድን ፍትሕን ብጽኑዕ ተኣሲሮም ምህላዎም ጥራሕ ዘኰነስ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገር ጀርመን ንዝርከባ ኤርትራውያን ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ቁጽጽሩ ኣእትዩ ናይ ቁጣባ ምንጩ ንምሕካም ተዋፊሩ ከም ዘሎ ንኣህዛብን መንግስታትን ዓለም ብሕልፊ ድማ ንህዝብን መንግስትን ጀርመን ንፍላጥ ነበረ።

ER Christians FRANKFOUR 1.jpg

ER Christians FRANKFOUR 2.jpg

ቆንስልን ካልኦት ወከልቲ ኤምባሲ ህግደፍን ዝመደብዎ ሽርሒ ከም ዘይሰልጦም ስለ ዝፈለጡ ናይ ምክፋል መደቦም ሰሪዞም ዓዲ ከም ዝወዓሉ ተፈሊጡ፡ ገለ ደቅንስትዮ እውን እቲ እከይ ግብሪ ቆንስል ህግደፍን ሰዓብቱን ኣስደሚሙወን ብኽያት ንብኽያት ከም ዝዀና ክፍለጥ ተኻኢሉ። ናብ ኣኼባ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ኪካፈሉ ካብ ዝተመደቡ ልኡኽ ህግደፍ ዝዀኑ ኣቡን መጺኦም ነበሩ፡ ንሶም ክፍቀዶም እንከሎ ጸሓፊኦም ግን ኣባል ኣይኰነን ተባሂሉ ብመራሕቲ ማሕበር ተኸልኪሉ። እዚ ኣብ ቱቢንገን ዝምቕማጡ ኣቶ ክብሮም ዑቕባዝጊ (ሕሉፍ) ዝበሃል ሰብ‘ዚ ካብ ተሓኤ ወዶገባ ኰይኑ ናብ ደርግ ብምዝባል ኣብ ኤርትራ ብሞት ብዙሓት ተቓለስቲ ሓርበኛታት ዝሕተት እዩ። ኣብ‘ቲ ግዜ‘ቲ ቀጥታ ብነፋሪት ሮማ ኣተወ‘ሞ ቀጺሉ ኣብ ሃ. ጀርመን ፖለቲካዊ ዑቕባ ሓቲቱ ኣባል ሳግም (ደግሓኤ) ድሕሪ ምዃን ብሕቡእ ምስ ኤምባሲ መንግስቲ ደርግ እናተራኸበ ስለያኡ ቀጸለ፡ ምስ ተፈልጠ ከኣ ካብ ኣባልነት ሳግም (ደግሓኤ) ብወግዒ ከምዝሰናበት ገበርዎ። ምስ ህግደፍ ኪሰርሕ ምስ ጀመረ‘ውን ብዙሓት ተቓለስቲ ኤርትራውያን ካብ ጀርመንን ኤርትራን መንነቱን ግብሩን ብምግላጽ እንተ ኸሰሱ‘ኳ ጉጅለ ህግደፍ፡ ከምኡ ዝኣመሰሉ ገበነኛታት ስለ ዘድልይዎ፡ እዝኒ ኣይሃቦምን። እንሆ ድማ ወዮ ዕሉል ገበነኛ ጽሓፊ ኣቡን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኰይኑ ንኣረሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ከገልግል ንረኽቦ።

ኣባላት ቤተ ክርስቲያን መድሃኔ ኣለም ፍራንክፎርት፡ ገንዘቦም ካብ ጀርመን ክወጽእ ከምዘይብሉን ንጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጀርመን ጥራሕ ክውዕል ከምዘለዎን ብምውሳኖም ተወሳኺ ዓወት ስላማዊ ሰልፍና ኢዩ። እዚ ድማ ናይ ፈለማ ስጉምቲ ንርእሰ ነጻነት ትካሎም ብምዃኑ ነሞግሶም።  

ውድቀት ንጉጅለ ህግደፍ

ርእሰነጻነት ሃይማኖታዊ ትካላት ኤርትራ ይተሓሎ

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ

ማሕበራት ደቀንስትዮን መንእሰያትን

በርጌሳውያንን ፖለቲካውያንን ውድባትን ኤርትራ

ኣብ ሃገር ጀርመን

ካርልስሩሀ 26.03.2012