መጸዋዕታ/ ንምቁራጽ ዓመጻዊ ጸወታ &#46
نشر من قبل omaal في 06:42 صباحا - 10 05 1432 هـ (13 04 2011 م)

Shar Al Tahalf 2.JPG

መጸዋዕታ

ንምቁራጽ ዓመጻዊ ጸወታ ስልጣን ኣብ ኤርትራ


تفاصيل الخبر

Shar Al Tahalf 2.JPG

መጸዋዕታ

ንምቁራጽ ዓመጻዊ ጸወታ ስልጣን ኣብ ኤርትራ

ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ፖሊስታት ግፍዕታት ህዝቢ ኤርትራ ንከይግንዘብ ንምትላል ዝኣኽል፡ ብሰንኩ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከባቢ 400 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂወቶም ክሓልፍ ከሎ፡ ኣብ ውሽጥን ደገን ኤርትራዊ ህዝባዊ ደገፍ ከም ዘለዎ ንምምሳል ብምጽዓር፡ ኣብ ዞባና ኣንጻር ምልካውያን ስርዓታት ዝለዓል ዘሎ ህዝባዊ ሰውራታት ንምዕጋት፡ ብኢንባሲታቱን ገለ መገባርያታቱን ንውድዕነት ኤርትራ ብልክዕ ዘየንብቡ ንጹሃት ዜጋታትን ብምድንጋር ጽዑቕ ኣብ ልዕሊኡ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ተበይኑ ዘሎ ውሳኔ ቁጽሪ 1907 ንምኹናን ሰላማዊ ሰልፍታት ንምግባር ይብገስ ኣሎ።

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከብ ህዝብና ነዚ ጸወታ’ዚ ንምቁራጽን ንዕኡ ንምግጣምን ኣንጻሩ ክለዓዓሉን ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ዘሕልፎ ዘሎ ስቕያትን ዜጋታትን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት መደበር ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ መኸራን መንእስያት ኤርትራ ኣብ ምድረ በዳን ባሕርን ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደጋታትን ንሓፈሻዊ ኣህጉራዊ ራእይ ከንጸባርቕ ይጽውዕ። ከምኡ’ውን ነዚ ግፍዓዊ ስርዓት’ዚ ንምግጣም ኣብ ጎኒ እቶም ኤርትራዊ ሃገራዊ ጥርናፈ ንምርግጋጽ ዝቓለሱ ዘለዉ ሓይልታት ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ተቓውሞን በርጌሳዊ ማሕበራትን ክስለፉ መጸዋዕታና ነቕርብ።

ከምኡ’ውን ኩሎም መሓዙት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ፡ ንገድላዊ ንጥፈታት ህዝብና ክድግፉ መጸዋዕታና ብምምሕላፍ፡ ንኣጉራውን ሃገራውን ሰብኣዊ ማሕበራት ንስርዓት ህግደፍን መግበርያታቱን ንምኽባብ፡ ስቕያት ናይቶም ካብ መንጋጋ ግፍዓዊ ስርዓት ኣምሊጦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምቕላል፡ ዝሓሸ ውሕስነት ሂወቶም ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕርታት ብፍላይ ከኣ ኣብ ሊብያ ብሰንኪ ነጊሱ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ኤርትራውያን ንጽምእን ምጥሓልን ንኣደዳ ሞት ዝኾኑ ንድሕነቶም ክጽዕሩ ንጽውዕ።

ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዓለምን ተዋሳእቲ ኣካላቱን ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓትን መጋባርያታቱን’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ውሳኔ ንምትግባር፡ ከምኡ’ውን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ንስሩዕ ነዚ ውሳኔዚ ክርኢ ከሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እዚ ስርዓት’ዚ ዘሕልፎ ዘሎ ኣስቓቂ ኩነታት ናብ ግምት ከእቱ ንምሕጸን።

ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን

12 ሚያዝያ 2011